Rusza nabór zgłoszeń do projektu!

Informujemy, iż 16 marca 2020 r. rozpoczynamy nabór zgłoszeń do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Nabór będzie prowadzony do 31 marca 2020 r., lub do momentu otrzymania maksymalnie 70 formularzy rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 15:00. Wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje dostępne są w sekcji Rekrutacja.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa i nasze zdrowie, dopuszczamy składanie formularzy rekrutacyjnych drogą e-mail. Prosimy o korzystanie głównie z tej formy zgłoszenia do projektu ograniczając wizyty bezpośrednie do minimum. Formularze rekrutacyjne, składane drogą e-mail muszą być czytelnie uzupełnione, wydrukowane, opatrzone własnoręcznym podpisem, zeskanowane i przesłane w formie załącznika na adres: zlp@forecast.com.pl Złożenie dokumentu może rozpocząć się 16 marca od godz. 8.00. Formularze, które wpłyną przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Można także złożyć dokumenty za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: ul. Walerego Wróblewskiego 18 pok. 806, 93-578 Łódź lub osobiście. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Czytaj dalej
Accessibility