Wydłużenie terminu naboru do 17.04.2020 r.!

W związku z wymogiem wniosku o dofinansowanie określającym grupę docelową i brakiem wymaganej liczby Kandydatów/ek spełniających określone kryteria do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” termin rekrutacji został przedłużony do dnia 17.04.2020.

Accessibility